Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,1487 4,3647
GBP 4,6019 4,8342
USD 3,7050 3,8913
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 137/A/2019
obowiązująca w dniu: 17 lipiec 2019
godzina: 08:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,1487 4,3647 4,1073 4,4171 4,2582
W.Brytania GBP 789 1 4,6019 4,8342 4,5330 4,8874 4,7214
USA USD 787 1 3,7050 3,8913 3,6680 3,9380 3,7867

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj