Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,4149 4,7130
GBP 4,9736 5,2727
USD 4,0068 4,2510
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 62/C/2020
obowiązująca w dniu: 30 marzec 2020
godzina: 15:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,4149 4,7130 4,3708 4,7696 4,5395
W.Brytania GBP 789 1 4,9736 5,2727 4,8991 5,3307 5,0698
USA USD 787 1 4,0068 4,2510 3,9668 4,3021 4,0933

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj