Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,4356 4,7101
GBP 4,9079 5,1530
USD 3,8057 3,9963
zobacz pełne notowanie

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz i pieniądza nr: 189/C/2020
obowiązująca w dniu: 28 września 2020
godzina: 15:00
Kraj Waluta Dewizy Pieniądz Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż
UGW EUR 978 1 4,4356 4,7101 4,3913 4,7667 4,5497
W.Brytania GBP 789 1 4,9079 5,1530 4,8344 5,2097 5,0121
USA USD 787 1 3,8057 3,9963 3,7677 4,0443 3,9083

Istnieje możliwość negocjowania kursów dla transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dla kwot nie mniejszych niż 5.000 EUR lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach wymienialnych. Równowartość EUR oblicza się stosując obowiązujący kurs średni NBP.

drukuj